Fiecare produs nou, de pe piața produselor de protecție a plantelor, prezintă o oportunitate prin care creșterea diverselor culturi poate deveni mai eficientă și mai profitabilă. Acest lucru este posibil numai dacă produsul nou este calitativ, eficient și de încredere. Toate caracteristicile enumerate mai-sus îi sunt proprii insecto-fungicidului protectant TRISTAN, SME.

“Trio” pentru o protecție completă

TRISTAN, SME este un insecto-fungicid pentru tratarea semințelor culturilor de cereale, în compoziția căruia intră trei substante active: imidacloprid (280 g/l), imazalil (34 g/l) și tebuconazol (20 g/l). Datorită lor, preparatul previne răspândirea infecțiilor în semințe și sol, precum și protejează germenii de insectele dăunătoare.

Privit, în parte, fiecare substanța activă al preparatului prezintă particularități specifice. Astfel, substanța imazalil posedă capacități de acțiune locală, sistemică și protejează sistemul radicular; tebuconazol – acțiune sistemică, de translocare, protejând germenii culturii; imidacloprid – acționează intens asupra sistemului nervos al insectelor dăunătoare, pieirea lor intervenind în decursul câtorva ore de la contactul substanței cu semințele sau de la tratarea plantelor cu aceasta.

În așa mod, TRISTAN, SME protejează eficient culturile contra următoarelor boli: septorioza spicelor de grâu, făinarea cerealelor; putregaiul fuzarian al rădăcinilor; putregaiul obișnuit al rădăcinilor de cereale; tăciunele zburător al grâului; mucegaiul semințelor; pătarea în ochi a bazei tulpinii etc., dar și contra unui spectru larg de insecte dăunătoare ca: gândacul ghebos, muștele cerealelor, puricii, păduchii și altele.

Acțiunea protectoare a acestui preparat inovativ, se distribuie atât la exteriorul, cât și în interiorul seminței. Aceasta se datorează faptului că forma preparativă nouă, a insecto-fungicidului, permite o pătrundere maximă a substanței active în interiorul seminței, precum și o protecție intensă și de durată, în timpul perioadei de vegetație. Insecto- fungicidul, aflat sub formă de suspo-microemulsie (SME), rămâne pe obiectul tratat și protejează eficient contra organismelor dăunătoare, la începutul perioadei vegetative.

Utilizarea preparatului de tratare a semințelor TRISTAN, SME, prezintă o garanție a faptului că culturile vor fi eficient protejate contra bolilor pe o perioadă de până la opt săptămâni, iar contra insectelor dăunătoare – până la patru săptămâni (în dependență de culturi și de obiectul dăunător).

Cercetări în condiții de laborator

Întrucât preparatul TRISTAN, SME, aparține grupului de preparate noi, reprezentanții grupului “Schelkovo Agrohim”, în modul cel mai minuțios, l-au cercetat în condiții de laborator. Rezultatele obținute s-au dovedit a fi impresionante, și anume: pe placa Petri s-au amplasat diverse ciuperci patogene, iar în experiențe s-au testat diverse preparate de tratare a semințelor, de la diverse companii producătoare, inclusiv și de la compania “Schelkovo Agrohim”. Drept rezultat, toate produsele au înregistrat eficiență înaltă, dar preparatul TRISTAN, SME, s-a dovedit a fi mai presus de concurenți, remarcându-se prin activitatea fiziologică mai mare față de agenții patogeni.

Cercetări pe câmpurile Moldovei

La cerința ÎS ”Centrului de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” al Republicii Moldova au fost efectuate testări ale preparatului TRISTAN, SME pe câmpurile agricole ale Institutului de Fitotehnie “Porumbeni”, rn Criuleni, după următoarea schemă:

  1. Semințe de control – semințe tratate cu apă
  2. Standard Maxim XL 035FS-3,0 l/t
  3. Standard Gaucho 70 WS -50g s.a./unitate semincieră (20 kg de semințe)
  4. Tristan, SME -1,4 l/t

Drept obiect de cercetare a servit hibridul mediu-târziu de porumb Porumbeni–461. Semințele acestui hibrid, cu trei zile înainte de semănat, au fost tratate cu preparatele în cercetare și preparatele standard, conform schemei de mai sus. În decursul perioadei de vegetație a porumbului, au fost realizate observații fenologice și măsurători biometrice.

Cercetările de laborator privind influența preparatului TRISTAN, SME și a standardelor Maxim XL 035FS și Gaucho 70 WS asupra puterii de creștere și germinare a semințelor de porumb, au demonstrat că între ele nu există deosebiri semnificative. Puterea de germinare, în a patra zi de observații, la semințele de control, a constituit cca 94,0%; în variantele de tratare a semințelor cu preparatele indicate – cca 92-94%. Germinarea semințelor, în ziua a 7-a, a constituit în proba de control cca 98%, iar în celelalte variante – cca 96-97%.

Prin determinarea germinației semințelor și a efectului preparatelor asupra acestui indicator s-a stabilit că TRISTAN, SME și standardele Maxim XL 035FS și Gaucho 70 WS au influențat pozitiv capacitatea de germinare a semințelor. În câmpurile de control, germinarea a fost la nivelul de 86,0%, iar pe variantele cu preparate -88,3-93,8%.

Se poate de remarcat faptul că, germinarea semințelor a fost influențată pozitiv de preparatul TRISTAN, SME, care a ridicat acest indicator cu cca 7,8%. Cantitatea de semințe atacate de fuzarioză (Fusarium spp.) în proba de control a constituit 15,8%, pe când în probele tratate cu TRISTAN, SME – 3,8%.

Astfel, preparatul TRISTAN, SME, a scăzut – de câteva ori – gradul de atac (exprimat în %) a bolii tăciunele comun al porumbului. Dacă în proba de control, 3,0% din semințe erau atacate de această boală, atunci în variantele tratate cu TRISTAN, SME, acest indicator s-a diminuat, până la 0,5%. Se remarcă faptul că, acest preparat a influențat și asupra gradului de atac al bolii tăciunele știuleților și paniculelor de porumb (dacă – în varianta de control – semințele erau atacate în proporție de 4,0%, atunci în varianta cu TRISTAN, SME – doar 0,5%).

Prin determinarea eficienței biologice a preparatului TRISTAN, SME, s-a confirmat acțiunea înaltă a acestuia asupra agenților patogeni ai bolii putregaiul fuzarian, tăciunele comun al porumbului și tăciunele știuleților și paniculelor.

Foto. Eficiența biologică a preparatului TRISTAN, SME, în combaterea organismelor patogeni, boli.

După tratarea semințelor cu norma de 1,4 l/t TRISTAN, SME, a fost diminuat atacul bolii putregaiul fuzarian până la 75,9%, în comparație cu varianta de Control. De asemenea și atacul bolii tăciunele știuleților s-a diminuat, la cca 87,5%; ca, și atacul altei boli – tăciunele porumbului (83,3%). În comparație cu varianta Standard Maxim XL 035FS – 3,0 l/t, preparatul TRISTAN, SME are o eficiență vizibilă, tabelul 1.

Tabelul 1. Eficiența biologică a prepartului TRISTAN, SME, în cultura de porumb.

Nr. Variante Diminuarea atacului bolilor asupra plantelor, în comparație cu varianta Control, %
Putregaiul fuzarian (Fusarium spp.) Tăciunele comun al porumbului (U. maydis) Tăciunele știuleților și paniculelor de porumb (S.reilianum)
1 Control
2 Standard Maxim XL 035FS

3,0 l/tona de semințe

74,8 73,3 75,0
3 Standard Gaucho 70 WS

50 g s.a./unitate semincieră

(20 kg semințe)

Nu are proprietăți fungicide
4 TRISTAN, SME1,4 l/t 75,9 83,3 87,5

Rezultatele cercetărilor privind combaterea dăunătorilor – viermii sârmă și viermii sârmă falși – după două săptămâni de la germinarea semințelor de porumb, a permis de a identifica acțiunea prepartului TRISTAN, SME. S-a determinat că preparatul TRISTAN, SME, prin acțiunea sa, a diminuat semnificativ prezența acestor dăunători în sol: în varianta TRISTAN, SME, 1,4 l/t, au fost înregistrați, în mediu respectiv 0,8 indivizi/m2 de dăunători – viermii sârmă și viermii sârmă falși – comparativ cu 6 indivizi/m2 în varianta de Control. Remarcăm faptul că, cantitatea de dăunători polifagi din sol, în ariile experimentale, a întrecut pragul economic de daună (PED).

În condițiile specifice perioadei de vegetație din anul 2017, eficiența biologică a preparatului insecto-fungicid de tratare a semințelor – TRISTAN, SME, a fost înaltă. Așadar TRISTAN, SME, în doză de 1,4 l/t a indus o diminuare a dăunătorilor viermii sârmă și viermii sârmă falși-87,7%, tabelul 2.

Tabelul 2. Eficiența biologică a preparatului TRISTAN, SME contra dăunătorilor viermii sârmă și viermii sârmă falși (Agriotes spp.), %.

Variante Repetări Media
I II III IV
Control 0 0 0 0 0
Standard Maxim XL 035FS

3,0 l/tona de semințe

Nu are proprietăți insecticide
Standard Gaucho 70 WS

50 g s.a./unitate semincieră (20 kg semințe)

100,0 80,0 87,5 66,7 83,5
TRISTAN, SME 1,4 l/t 80,0 100,0 87,5 83,3 87,7

Preparatul TRISTAN, SME, a influențat pozitiv și cantitatea de porumb colectată, majorând-o cu 0,45 t/ha.

În baza rezultatelor cercetării efectuate, se poate constata eficiența insecto-fungicidului TRISTAN, SME. Produsul a demonstrat calități deosebite în timpul germinării semințelor, posedă calități protective înalte ale plantelor contra diverselor boli și dăunători până la finalizarea perioadei de înfrățire a culturii.

Pentru o protecție eficientă, alegeți un preparat eficient – TRISTAN, SME!

Pentru mai multe detalii:
www.organic.md
+373-22-844-808

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here