În vîrstă de 24 de ani, Varvariuc Igor este un tînăr hotărît ce și-a lansat o afacere în domeniul horticulturii în satul său de baștină – Obreja Nouă, raionul Fălești. Idea de afacere a fost inspirată de la doi antreprenori, care au în preajmă o plantație multianuală intensivă de mere în rod, pe o suprafață de 10 hectare.

Antreprenorul consideră, că pămîntul este sursa cea mai importantă de asigurare a bunăstării moldovenilor. Din acest  considerent,  visul lui Igor a fost să înființeze o plantație multianuală de mere de tip superintensiv.

După un studiu minuțios al cererii la producția de mere pe piața locală, Igor a constatat că anume merele de soi Golden și Simirenco sunt cele mai solicitate atît de intermediari, agenți economici, cît și pe piețele internaționale.

De aceea, pe o suprafață de 2.38 hectare a plantat o livadă de mere de tip superintensiv cu pomi de soi Golden și Simirenco, aplicînd sistemul de irigare prin picurare. El depune toate eforturile pentru a întreține cît mai bine această plantație, fiind preconizat ca aceasta să intre în rod deplin peste 2-3 ani.

Un ajutor substanțial, Igor îl are din partea familiei care îi susține pasiunea și ambiția de care dă dovadă în domeniul horticol. În momentele dificile apelează la sfaturile experților în agronomie și horticultură, pentru a se consulta despre metodele de întreținere și tratare a plantației.

livada

În anul 2013 a fondat o gospodărie țărănească care dispune la moment de circa 30 hectare de teren agricol. Terenul este arendat de la persoane fizice din satul Obreja Nouă. Pe toată suprafața din gestiune sunt cultivate culturi de floarea soarelui, porumb și grîu. Pentru a-și perfecționa aptitudinile de tînăr fermier, Igor a urmat cursurile de agronomie și antreprenoriat, organizate de FNFM, prin intermediul cărora a aflat multe lucruri noi de care ține cont în administrarea afacerii.

Pentru înființarea plantației multianuale de mere, Igor a apelat la  specialiștii din domeniul horticulturii pentru a i se elabora un proiect pentru înființarea plantației de mere și a solicitat  ajutorul unei companii specializate pentru a-i fi elaborat un plan de afacere. Acești pași au fost necesari și importanți pentru contractarea creditului IFAD V oferit tinerilor antreprenori.

Tînărul a investit circa 750 000 de lei, dintre care 180 000 de lei reprezintă creditul IFAD V, componenta de finanțare a Tinerilor Antreprenori, iar 120 000 de lei constituie surse nerambursabile (grant). Creditul a fost acordat pe o perioadă de cinci ani cu o grație la credit de doi ani, iar la dobîndă de un an.

Este satisfăcut de ocupația sa „îmi place să văd cum cresc pomii în livadă”, afirmă Varvariuc Igor. Este nevoie de o mare responsabilitate în ceea ce privește protecția plantației în creștere, respectarea normelor pentru stropire și alte lucrări agrotehnice recomandate în pomicultură. Lucrările agrotehnice au o importanță deosebită în obţinerea unor recolte constante şi superioare atât cantitativ, dar mai ales calitativ, menţinerea speciilor pomicole în stare bună şi asigurarea longevităţii lor privind productivitatea, precum şi întreţinerea corespunzătoare a livezilor, în vederea reducerii contaminării ecosistemului pomicol cu substanţe poluante.

livada2

„Eu visez la un colțișor de rai”, ne mai spune tînărul antreprenor. Pentru viitor dorește să construiască o cabană, unde se va putea odihni după lucrul din plantație și de unde va putea supraveghea întreaga plantație de mere. Este mulțumit de investiția pe carea a făcut-o în aceste 2.38 hectare de livadă de mere și visează ca pe viitor să-și vadă producția comercializată atît în interiorul țării, cît și peste hotarele ei.

Planurile sale de viitor sunt grandioase. Astfel, el își dorește să mai planteze încă circa 3 hectare de plantații multianuale de prune și pere. De asemenea, tînărul antreprenor planifică să creeze în parteneriat cu alți agenți economici din localitate infrastructura de post-recoltare, ce va include păstrarea, sortarea și ambalarea fructelor.

Pentru reușita în afacerile din domeniul horticol, Varvariuc Igor susține că este nevoie de responsabilitate, inteligență, perseverență  și pasiune față de domeniul dat. De asemenea, consideră că viitorul agriculturii aparține tinerilor. Drept exemplu pot fi alți doi tineri antreprenori, beneficiari ai proiectului IFAD V, care au plantat în vecinătate alte două livezi superintensive de mere, dotate cu sistem de irigare prin picurare.

Visul tuturor celor care doresc să se laseze în afaceri este să găsească o idee de afaceri care să le permită să pornească cu bani puțini, dar să le aducă profituri bunicele. “Deoarece suntem o țară agrară, ar fi bine ca tineretul de la sate să se concentreze pe activități, ce ar asigura dezvoltarea agriculturii intensive. Eu am făcut asta și nu regret”, afirmă tînărul antreprenor.

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here