- pub -
Elitagrotehnologie

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat un atelier de lucru cu genericul ”Accesul la finanțe în sectorul agricol” cu suportul proiectului ”Asistență Tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)”, finanțat de Uniunea Europeană.

Evenimentul a avut loc joi, 20 iulie, în incinta Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (sala de conferințe) și a adunat mai mult de 75 participanți, care reprezintă tot spectrul ecosistemului antreprenorial agricol: ministerele de resort, băncile comerciale și organizațiile de micro-finanțare, instituțiile publice responsabile de dezvoltarea și finanțarea întreprinderilor agricole, asociațiile de fermieri, programele donatorilor și proiectele în agricultură, precum și mass-media.

Pentru majoritatea instituțiilor financiare, costul creditării directe a micilor fermieri din mediul rural este prohibitivă și aceste instituții nu doresc să finanțeze antreprenorii rurali din cauza cheltuielilor mari de tranzacționare și riscurilor asociate agriculturii, așa ca pierderea recoltei, bolile plantelor/animalelor și fluctuațiile pe piață. Lipsa financiară estimată în agricultură și industria alimentară constituie aproximativ 100 milioane Euro.

- pub -
Avgust

Mai mult decât atât, există dovezi că procentajul micilor afaceri agricole care se dezvoltă în companii de talie medie este foarte mic. Datele arată că 70% din investițiile în activele imobiliare din gospodăriile agricole sunt făcute din propriile mijloace financiare, lucru care demonstrează existența obstacolelor serioase în obținerea accesului la finanțare.

Respectiv, accesul la finanțe în sectorul agricol este clasificat printre cele mai semnificative obstacole în dezvoltarea unui sector productiv și competitiv. În acest context, obiectivul atelierului de lucru a fost de a explora soluții și bune practici din UE, care ar facilita accesul la finanțe în agricultură.

Cuvântul de deschidere a fost oferit de Iurie Ușurelu, viceministru al Agriculturii și Industriei Alimentare și Aneil Singh, șeful Secției Cooperare, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

În cadrul acestui atelier de lucru, principalii vorbitori au fost Viorica Cerbusca, expert financiar, care a prezentat rezultatele studiului „Accesul la finanțe în sectorul agricol” în vederea identificării noilor instrumente financiare care pot contribui la dezvoltarea ulterioară a activității agricole și consolidarea afacerilor agro-alimentare, și Samuil Shiderov, expert financiar în Fondurile de Garantare, care a prezentat rezultatele studiului de fezabilitate privind instituirea „Fondului de Garantare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală” pentru Republica Moldova.

Comunitatea de fermieri și-a exprimat opiniile privind tematica respectivă prin intermediul a trei vorbitori, Strelciuc Gheorghe, SRL Pohoarna Agro, Scripnic Iurie, SRL Siviagro-Com și  Talmaci Andrian, SRL Agrocimtal, pe când Svetlana Brumarel, director financiar al UCIP-IFAD, a vorbit despre aspectele programelor oferite de donatori pentru domeniul agricol în Republica Moldova. Oportunitățile și provocările pe care le întâmpină sectorul bancar în finanțarea sectorului agricol au fost demonstrate de Ghenadie Beldiga, șef al Direcției vânzări și credite IMM, și Alexandra Lacusta, șef de Secție, Mobiasbanca.

Prezentările au fost urmate de o discuție în format de masă rotundă, lucru ce a oferit tuturor participanților posibilitatea de a face comentarii, remarci sau recomandări, și chiar de a împărtăși propriile puncte de vedere în cadrul unui proces de feedback.

În discursul său de încheiere, Iurie Ușurelu, viceministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, a concluzionat că „noul Fond de Garantare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală” poate sprijini și încuraja competitivitatea întreprinderilor micro, mici și medii în sectoarele agricol și agro-alimentar. Colaborând cu instituțiile financiare, Fondul de Garantare va acoperi până la 80% din împrumuturi, asigurând faptul că fermierii vor beneficia de împrumuturi mai ieftine și vor oferi gaj mai mic”.

Aneil Singh, șef al Secției Cooperare din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a apreciat înalt organizarea acestui atelier de lucru privind accesul la finanțe în sectorul agricol și de dezvoltare rurală, menționând că „este esențial de a aduce actorii publici și privați împreună, pentru a asigura că barierele identificate de sectorul public vor fi discutate în mod direct și deschis cu sectorul privat. Ulterior, acesta va putea acționa în calitate de pioner și va încerca să dezvolte noi soluții, noi produse”.

Scopul final al acestui proiect este de genera rezultate măsurabile pentru fermierii moldoveni și cetățenii acestei țări.

- pub -
Dekalb

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here