‹ adv ›
miercuri, 23 septembrie, 2020
20 C
Chișinău
‹ adv ›

Cum poți beneficia de un grant în cadrul Proiectului pilot pentru femei de la UCIP IFAD

‹ adv ›

Recente

Când vor fi achitați bani pentru culturile din grupa a II-a afectate de secetă? Puțini fermieri au realizat evaluarea

Până săptămâna viitoare urmează să fie achitați fermierii care au depus dosarele pentru a primi despăgubiri pentru grupa I de culturi afectate...

India construiește cel mai mare sistem de irigare prin picurare din lume

India a creat cel mai mare sistem automatizat de irigare prin picurare din lume, care va asigura irigarea a peste 24 de...

Au primit gratuit material genetic certificat pentru producerea reginelor de albine

14 tineri apicultori din țara noastră, care produc regine de albine rasa Carpatină, au primit gratuit material genetic certificat, produs de Asociația...

Recomandări de urmat la utilizarea produselor pentru tratamentul semințelor de cereale și Austral® Plus

Compania Syngenta acordă o atenție deosebită utilizării responsabile și în siguranță a produselor pentru protecția plantelor. Suntem, în primul rând, preocupați de...
‹ adv ›
‹ adv ›

Rolul femeii în societate este unul esenţial, iar experienţa femeilor contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai în ţara noastră. În prezent, tot mai multe femei optează pentru a fi independente şi a deveni profesioniste în activitatea de bază.

Antreprenoriatul feminin din Moldova are un imens potențial, iar în ultimii ani, mediul de business devine din ce în ce mai deschis pentru femei. Totuși, pentru femeile din mediul rural este nevoie de mult curaj și suport să reușească să devină modele de succes în domenii precum agricultura.

UCIP IFAD, în cadrul Programelor pe care le implementează în Republica Moldova, acordă femeilor suportul necesar pentru a-și dezvolta sau diversifica afacerea. Suportul se axează pe două dimensiuni: finanțare nerambursabilă și asistență tehnică.

‹ adv ›

În context, Natalia Manea, specialist UCIP IFAD a explicat care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o femeie sau un grup de femei ca să poată aplica la programul de granturi destinate femeilor pentru dezvoltarea și diversificarea afacerilor, dar și alte detalii legate de Proiectul pilot.

Cea mai importantă condiție pe care trebuie să o îndeplinească o femeie implicată într-o activitate economică agricolă este ca să fie determinată și motivată pentru a-și iniția o afacere sau dezvolta afacerea deja existentă. Proiectul pilot pentru femei este implementat doar în unele localități din raioanele Telenești, Rezina, Călărași și Nisporeni. Identificarea şi selectarea raioanelor şi localităților incluse în zona pilot, a fost făcută prin aplicarea a doi indicatori: indicele de vulnerabilitate a existenței și indicele de deprivare multiplă a ariilor mici. De aici rezultă o altă condiție pentru a putea beneficia de grant, afacerea să se desfășoare în aria zonei pilot. Ținând cont de specificul programelor IFAD, granturile sunt orientate pentru finanțarea afacerilor mici, iar criteriu de selecție, în acest sens, sunt afacerile care au în gestiune cel mult 10 ha de pământ. În momentul în care, femeile aplică pentru finanțare la Proiect, activitatea trebuie deja sa fie legalizată, altfel spus sunt eligibile femeile cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 ani, care practică activități agricole și lucrează individual ca persoane fizice (GȚ, ÎI) sau juridice, sau sunt membre/fondatoare ale grupurilor de producători (înregistrate sub diferite forme de cooperare). Dar, faptul că femeile nu au înregistrată întreprinderea, nu trebuie să constituie un impediment, întrucât UCIP IFAD acordă toată asistența necesară pentru a ajuta femeile să se alinieze condițiilor proiectului, și oferă consultanță privind inițierea afacerii”.

Ce afaceri sunt eligibile?

„Un detaliu foarte important pe care trebuie să îl cunoască femeile interesate de acest tip de grant este că, pe de o parte, investiția planificată trebuie să contribuie la o adaptare mai bună a beneficiarilor de grant la efectele negative ale climei asupra activității economice desfășurate și, pe de altă parte, sunt eligibile și acele investiții care contribuie la minimizarea impactului negativ a agriculturii asupra mediului. Pentru o înțelegere mai clară aș putea enumera câteva exemple de investiții acceptabile: echipamente de irigare, sere, echipamente pentru producerea energiei din surse regenerabile, material săditor pentru vii (struguri de masă) și livezi, echipament anti-îngheț, echipament pentru producerea compostului, utilaj de uscare a fructelor pe baza de energie regenerabilă, utilaj pentru fabricarea hranei, platforme de stocare a gunoiului de grajd, utilaj pentru morărit, activități de meșteșugărit, echipament apicol, etc. În cazul în care, pentru acest tip de grant, aplică un grup de producători fondat de femei, acesta poate accesa grant pentru sortarea/calibrarea, procesarea, ambalarea/etichetarea şi condiționarea produselor agricole şi alimentare de origine vegetală și/sau animală”.

Ce acte trebuie să cuprindă dosarul depus pentru concurs?

„Componența dosarului depinde de etapa la care se depune pachetul de documente pentru solicitarea grantului. În cazul în care, investiția a fost deja efectuată, pachetul de documente trebuie sa includă cererea de finanțare, copia certificatului de înregistrarea a întreprinderii, documentele care confirmă numărul de hectare de pământ aflat în gestiune (după caz), documentele justificative de efectuare a investiției (contractul de achiziție, ordinul de plata, factura) și planul de afaceri. În cazul în care solicitantul de grant aplică apriori efectuării investiției, documentele sunt aceleași menționate mai sus, cu diferența ca ele se depun în două etape. La depunere, solicitantul va include la dosar 3 oferte de preț pentru bunurile care reprezintă obiectul investiție. Acesta este necesar pentru a ne asigura ca solicitantul de grant a analizat piața și a ales cea mai bună opțiune din punct de vedere economic și tehnologic pentru necesitățile sale investiționale.

‹ adv ›

În cât timp primesc răspunsul dacă vor beneficia sau nu de grant?

„Ca și orice procedură de finanțare, examinarea și aprobarea cererilor de grant necesită o rezervă de timp. Aceasta implică, în cele din urmă, convocarea Comitetului de selectare a beneficiarilor și aprobare a granturilor, care se convoacă nu mai des de o dată pe lună, în funcție de numărul cererilor depuse”.

Din ce zone trebuie să fie potențialele beneficiare de granturi?

„Așa cum am menționat anterior au fost selectate 30 de localități din cele patru raioane din Aria Pilot. Sperăm să avem rezultate frumoase și ca urmare să extindem numărul localităților încât să putem crea oportunități de dezvoltare și pentru femeile din alte localități”.

Care este valoarea totală a grantului?

„Pentru afacerile independente, administrate de femei, valoarea grantului constituie maximum 5000 USD, iar contribuţia bănească a beneficiarului va constitui cel puţin 20% din suma investiţiei. Grupurile de producători cu fondatori femei pot beneficia de granturi de până la 8000 USD/per grup, cu marja de contribuţie bănească de cel puţin 15% din suma investiţiei”.

‹ adv ›

La programul de granturi pot aplica și femei care au beneficiat în trecut de unele programe de la UCIP IFAD?

„Dacă solicitantul de grant a primit anterior suport financiar nerambursabil pentru o categorie de grant similară, din păcate nu poate să aplice repetat. În toate situațiile neclare, încurajăm aplicantele să comunice direct cu persoanele responsabile în cadrul UCIP IFAD, dar și cu reprezentanții companiei de consultanță acreditată pentru a acorda asistența necesară, astfel încit să înțeleagă din start șansele de accesarea a grantului”.

Grantul de la UCIP IFAD este compatibil și cu alte forme de susținere a afacerilor cum ar fi subvenții sau alte proiecte?

„La momentul aplicării, investițiile pentru care se solicită grantul, nu trebuie să fie finanțate din alte surse de finanțare nerambursabilă”.

Care sunt termenii de depunere a dosarului și unde se pot adresa femeile interesate?

„Admiterea cererilor se realizează până în anul 2022 în limita resurselor disponibile. Este foarte important ca femeile interesate să cunoască despre faptul ca în tot procesul de aplicare și recepționare a grantului ele vor fi îndrumate și vor primi asistență necesară consultativă la toate etapele, începând cu etapa de identificare a ideii de afaceri până la implementarea propriu-zisă a planului de afaceri. Astfel, am identificat compania AO Mega, care la moment lucrează cot la cot cu UCIP IFAD pentru realizarea Proiectului și este responsabilă de asistența tehnică. Deci, femeile care își doresc să aplice, pot apela cu încredere la această companie pentru a primi toată asistența necesară. Până în prezent, în localitățile ariei pilot compania de consultanță a organizat deja seminare de informare și instruire în cadrul cărora au fost discutate subiecte privind dezvoltarea ideilor de afaceri în zona rurală, procedura de creare a unei afaceri noi și multe alte subiecte care le preocupă pe viitoarele beneficiare”.

Iată câteva impresii a femeilor participante la seminarele de informare și instruiri privind antreprenoriatul, care deja au reușit să acceseze aceste granturi.

Vrabie Maria a spus că, efectuarea investițiilor planificate va permite gospodăriei să producă hrana de calitate pentru iepuri și să creeze condiții optime de creștere: temperatură, aerisire, iluminare.

„Ca urmare a suportului proiectului IFAD, gospodăria va deveni mai competitivă și va avea un sinecost al produsului mai mic datorita economiilor de energie electrică produsă de sistemul fotovoltaic”.

Mametiuc Maria a menționat că, aflând despre oportunitatea oferită de proiectul pilot pentru femei, implementat de UCIP IFAD, a decis să aplice și să procure o seră de tip tunel cu o suprafață totală de 350 m2.

„Sera ne va permite obținerea unei recolte sporite, calitative și garantate”.

Iar Banaga Silvia a rezumat că, în urma efectuării investiției planificate intenționează să mărească stupina de la 50 la 60 de familii și să înlocuiască stupii orizontali existenți cu cei verticali noi.

„Acest lucru ne va permite crearea condițiilor mai favorabile pentru familii în cadrul stupilor verticali, care sunt mai performanți, dar de asemenea ne va ușura și lucrul manual în procesul de extragere a mierii”.

Și Gotornicean Liudmila a constatat că, datorită experienței în domeniul apicol și a cunoștințelor pe care le are a decis să se lanseze în domeniul agroturismului, prestarea serviciilor de agrement în cadrul căsuțelor apicole.

„Datorită necesităților gospodăriei, dar și a oportunității oferite de IFAD, am decis să aplicăm pentru a construi hala pentru extragerea mierii, pentru a cumpăra centrifuga, dar și pentru a construi 4 căsuțe apicole”.

Vasile Zagorodniuc, directorul companiei de consultanță A.O. MEGA, responsabil de furnizarea asistenței tehnice pentru femei în cadrul Priectului pilot, a remarcat că femeile care doresc să își întemeieze sau să dezvolte o afacere au un profil determinat, dar nu strict stabilit.

„Grupul țintă al Proiectului este caracterizat printr-un grad scăzut de instruire/școlarizare, lipsa de inițiativă, lipsa cunoștințelor și abilităților antreprenoriale, frica de a înregistra o entitate juridică, de a efectua investiții, dar și de a apela la finanțări externe. Majoritatea femeilor sunt cu vârsta peste 40 ani, dar observăm și faptul că femeile tinere la fel își manifestă interesul pentru afaceri. Majoritatea dintre ele nu sunt angajate în câmpul muncii, având studii medii sau medii de specialitate, ocupația de bază fiind munca în cadrul gospodăriei casnice. În cadrul activităților de informare și instruire, femeile au manifestat un interes deosebit pentru granturile oferite de proiect, dar în același timp conștientizează că trebuie să depună un efort pentru a deveni beneficiare ale Proiectului. Majoritatea participantelor la seminarele de instruire nu înțeleg pe deplin relevanța măsurilor de reziliență climatică. Ca urmare a experienței din teritoriu, putem menționa că în localitățile Proiectului Pilot există potențial, dar care trebuie valorificat, prin prezența și întreținerea unor discuții permanente cu potențialii beneficiari și simplificarea la maxim a procedurilor de aplicare”.

Sunt femeile mai puțin încrezute în propriile forțe?

„Majoritatea femeilor care au participat în cadrul activităților de informare și instruire trebuie să lucreze la capitolul motivare și determinare. Se constată că, femeile din mediul rural nu sunt încrezute în forțele proprii. Din aceste considerente, femeile necesită de a li se acorda o atenție suplimentară, prin îndrumări, sfaturi, încurajări și consultanță pe toată perioada de implementare a proiectului”.

Care sunt domeniile de activitate cele mai populare și potrivite în rândul femeilor?

„Ca urmare a solicitărilor înregistrate până în prezent și a cerereilor finațate din resursele de grant oferite de UCIP IFAD au fost remarcate cele mai solicitate domenii de activitate”.

  • apicultura (stupi, utilaj apicol, hală de extragere și procesare a mierii);
  • agro-turismul rural (construcția căsuțelor apicole);
  • viticultura (utilaj agricol pentru întreținerea plantației de viță de vie);
  • cultivarea legumelor în cîmp protejat (procurarea serelor);
  • creșterea iepurilor (utilaj de producere a hranei granulate, panouri fotovoltaice).

Cum evaluați impactul socio-economic al acțiunilor proiectului asupra vieții economice și sociale în zonele ariei pilot?

„Este prematur să stabilim impactul, dar în linii generale ca impact aș vedea crearea și dezvoltarea unor întreprinderi mici, care pe termen lung vor determina o creștere a veniturilor întregistrate, crearea unor noi locuri de muncă, dezvoltarea infrastructurii economice locale și a impozitelor achitate la bugetul de stat”.

Ce dificultăți ați întâmpinat până acum în procesul de implementare a Proiectului și la ce femeile solicitante de grant ar trebui să acorde mai multă atenție și timp?

„Extinderea arealului de implementare a proiectului în cadrul raioanelor selectate ar fi binevenită, fapt ce va permite ca să beneficieze de posibilitățile oferite de Proiect doamne și domnișoare dintr-un areal mai extins.Ca urmare a experienței acumulate până în prezent, ne confruntăm cu o atitudine nesigură a femeilor și neîncrederea din partea lor. Ele trebuie să înțeleagă că lipsa cunoștințelor și abilităților antreprenoriale sau lipsa finanțelor nu este neapărat un impediment dacă este dorință.Un întreprinzător trebuie să se centreze pe obținerea unui profit, să fie înarmat cu o puternică voință și dorință de a reuși și să fie promotor de idei noi”.

Alăturați-vă grupului nostru de viber Agrobiznes Club accesând acest link pentru a afla mai multe despre prețurile la produsele agricole, ofertele disponibile și stabili parteneriate cu producători sau cumpărători din zonă.


‹ adv ›

Citește și ›

UCIP IFAD selectează un specialist în agricultură pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a sectorului de irigare

În cadrul Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) şi implementat de către Unitatea Consolidată...

Concurs UCIP IFAD: Selectarea unei companii de consultanță în adaptarea măsurilor la schimbările climaterice

Servicii pentru elaborarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice și identificarea opțiunilor de atenuare a acestora în ramurile sectorului agricol în vederea...

Video

Advertoriale ›

Recomandări de urmat la utilizarea produselor pentru tratamentul semințelor de cereale și Austral® Plus

Compania Syngenta acordă o atenție deosebită utilizării responsabile și în siguranță a produselor pentru protecția plantelor. Suntem, în primul rând, preocupați de...

Tudor Ursachi, fermier: Am învățat o lecție importantă – dacă vrei să câștigi, trebuie să investești

Agricultura nu „stă pe loc”, susțin fermierii, iar pentru a face față provocărilor nu stau nici aceștia, ci investesc, pentru a dezvolta...
‹ adv ›

Info

Webinar: Stimularea cooperării producătorilor și procesatorilor agricoli prin comunicare

Astăzi, 18 Septembrie 2020, începând cu orele 16:00, pe platforma de comunicare digitală ZOOM, se va desfășura cea de-a 3-a sesiune de...

Târg destinat producătorilor autohtoni: EcoVisio organizează Caravana IarmarEco 2020

EcoVisio organizează cea de-a opta ediție a evenimentului IarmarEco - Iarmarocul Oportunităților Ecologice și a Antreprenoriatului Social, care va avea loc sub...
‹ adv ›

Recomandate

„Radacini Wines” desemnată de Guvern pentru merite deoebite în domeniul vitivinicol

Cabinetul de miniștri a decis acordarea Marelui Premiu în domeniul vitivinicol pentru anul 2020, vinăriei „Radacini Wines”. Titlul a fost acordat companiei,...

Grupurile de producători agricoli: regulamentul de recunoaștere aprobat de Guvern

Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul cu privire la procedura de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli. Astfel, documentul stabilește procedura de...

De astăzi, fermierii afectați de calamitățile naturale pot beneficia de rambursarea TVA

Măsurile bugetar-fiscale pentru susținerea sectorului agricol afectat de calamitățile naturale au intrat în vigoare, după ce a fost publicat în Monitorul Oficial...

Vor mai fi sau nu majorări de prețuri pentru floarea soarelui

Prețurile pentru floarea soarelui au înregistrat majorări esențiale în ultimele săptămâni. Săptămâna trecută, au fost înregistrate prețuri record, iar Refinitiv Agriculture a...
‹ adv ›