Asociația „Moldova Fruct” a adunat mai mult de 100 de membri producători, procesatori și exportatori de fructe la adunarea generală, care s-a desfășurat la data de 1 martie curent și în cadrul căreia s-au discutat rezultatele obținute pe parcursul anului 2017, problemele întâmpinate și au fost stabilite prioritățile pentru 2018.

Grație cunoștințelor și tehnologiilor preluate, a crescut ponderea fructelor de calitate ce pot concura la egal cu cele din UE. În anul 2017, producătorii de fructe au reușit să exporte cantități semnificative de fructe în stare proaspătă pe piața Uniunii Europene. Pentru prune a fost depășită cu mult cota de export în UE fără taxe de 10 mii tone. Au fost exportate mai mult de 7 mii tone de mere și 18,5 mii tone struguri de masă.

În debutul adunării, Vitalie Gorincioi, președintele APEFM „Moldova Fruct” a comunicat despre principalele realizări ale Asociației, dar și despre prioritățile trasate pentru anul 2018.

„Activitățile desfășurate de Consiliul de Administrare au fost direcționate către identificarea piețelor de desfacere pentru produsele noastre. Totodată, am ținut să promovăm fructele în țările în care am participat la expoziții și vizite de studiu. Cu suportul partenerilor de dezvoltare, fructele moldovenești au fost prezentate la 5 expoziții internaționale în cadrul cărora membrii Asociației au stabilit noi contacte cu potențiali cumpărători. Dar am identificat o serie de probleme. O atenție deosebită trebuie să acordăm ambalajului, care lasă de dorit. Amintesc că o producție de calitate întotdeauna își va găsi cumpărătorul. În planul diversificării piețelor de desfacere ne dorim un suport din partea statului în ceea ce privește legalizarea actelor, certificarea producției. În acest contex, amintesc despre inițiativa „Moldova Fruct” de a livra mere în școli. Cu părere de rău, nu există continuitate, dar țin să mulțumesc tuturor celor care au participat și au susținut acest Program. Ne-am dori, ca în anul curent, să continuăm această inițiativă, astfel să ne putem mândri că producem mere pentru copii noștri”, a adăugat Vitalie Gorincioi.

Pentru a depăși riscurile legate de instabilitatea piețelor tradiționale, producătorii autohtoni de fructe  trebuie să-și diversifice piețele de comerț. Despre această prioritate a ținut să menționeze Iurie Fală, directorul executiv al Asociației „Moldova Fruct”.

„Pornind de la faptul că pentru anul 2017 au fost trasate trei obiective de bază ce se referă la reprezentarea intereselor membrilor Asociației, contribuind, prin instruiri și transfer tehnologic, la mărirea competitivității fructelor din Moldova și la diversificarea și crearea piețelor de desfacere atractive pentru membrii Asociației, și în general pentru sectorul de fructe din Moldova, considerăm că au fost întreprinse o serie de acțiuni pozitive. În anul 2017, am organizat 10 seminare de instruire cu tematici diverse, având un suport considerabil din partea partenerilor de dezvoltare, dar și 4 vizite peste hotare, unde 68 de producători au avut posibilitatea să se familiarizeze cu metode de producere a fructelor în Polonia, Germania, România, Olanda. Țin să menționez că, și la noi există modele de producere destul de dezvoltate, care nu cedează cu nimic celor de peste hotare. Am creat o platformă eficientă de comunicare dintre producătorii de fructe și furnizorii de tehnologii și inovații. Toate realizările au fost posibile datorită eforturilor comune direcționate spre o cauză comună”, a conchis Iurie Fală.

Anatol Plăcintă, producător agricol din raionul Ungheni, a menționat pentru Agrobiznes despre principalele avantaje pe care le are fiind membru al Asociației, dar și despre principalele probleme cu care se confruntă în activitatea pe care o desfășoară.

„Sunt membru al Asociației „Moldova Fruct” și mă bucur că aceasta, an de an prinde la puteri, adunând tot mai mulți membri. Am doar cuvinte de laudă pentru activitatea pe care o desfășoară, pentru că noi producătorii ne confruntăm cu mai multe probleme care pot fi soluționate doar prin intermediul Asociației, cu eforturi și implicare comună, fiecare în parte nu vom reuși să înregistrăm aceleași rezultate. S-au făcut foarte multe, dar mai avem încă multe de realizat. Sunt sigur că, cu suportul Asociației vom putea realiza activități de lobby, cât și să transmitem către instituțiile statului mesajele noastre, propunerile, dar și problemele cu care ne confruntăm. Consider că, businessul pe care îl desfășurăm este unul de importanță, atât pentru noi, cât și pentru stat. Anul 2017 a fost, după părerea mea, un an bun am reușit să producem fructe de calitate, dar și cantitate, respectiv am primit și un preț bun pentru producția noastră. Mă refer aici la merele pentru producerea sucului, care au avut un preț aproape dublu față de anii precedenți, cât și la merele pentru consum. Piață de desfacere există, trebuie doar să producem cât mai mult și cât mai calitativ. Ne confruntăm cu mai multe probleme, cum ar fi irigarea, aplicarea tehnologiilor moderne, reieșind din vizitele pe care le facem peste hotare, dar și participând la diferite expoziții încercăm să aplicăm și la noi metodele și tehnologiile pe care le vedem. Sunt sigur că doar prin eforturi comune, cu suportul instituțiilor competente vom reuși să realizăm o producție de calitate, competitivă pe piețele de desfacere externe. Solicităm din partea organelor de decizie să ne asculte și să ne susțină”.

Vitalie Obrejanu, membru al Consiliului de Administrare, a amintit despre o serie de subiecte incluse în rezoluția finală, reieșind din discuțiile purtate în cadrul expozițiilor și vizitelor efectuate peste hotarele țării.

„Cea mai mare problemă a producătorilor și exportatorilor de fructe este faptul că aceștea nu cunosc suficient de bine standardele de calitate solicitate, dar și specificul comerțului cu fructe pe piețele țintă. Este binevenită activitatea desfășurată în identificare piețelor de desfacere noi, dar cu părere de rău nu prea vedem ce se face la noi acasă. Și mă refer la faptul că, copiii noștri trebuie să consume mai multe fructe și aici aș menționa despre lipsa unui program de promovare a consumului zilnic de fructe în rândul copiilor. Aș mai adăuga și insuficiența eforturilor de promovare, iar subvențiile alocate în acest scop de către stat nu pot fi utilizate datorită imperfecțiunii procedurilor de aplicare”.

Teodor Boțan, conducătorul companiei ”Agrodor”, a relatat despre necesitatea testării solului pentru a minimiza cheltuielile direcționate către procurarea și aplicarea îngrășămintelor. Este nevoie de a efectua analize expres, dar și mai important ca să fie accesibile pentru producători, a mai adăugat Teodor Boțan.

„Consider binevenită posibilitatea acordată de a ne expune și a veni cu propuneri directe, menite să dezvolte un sector de succes. Vin cu mai multe propunei care ar sprijini producătorii și ar ajuta în producerea unor roade de calitate și competitive. Prima propunere ține de crearea, în cadrul Asociației, a unui laborator mobil pentru analiza solului și a biomasei plantelor, astfel vom putea mai bine controla cheltuielile pentru investirea în îngrășăminte, substanțe minerale, macro și microelemente. De a apela la instituțiile statului pentru ca să primim subvenții pentru ierbarea spațiilor în plantațiile multianuale. Considerăm că acesta este un procedeu benefic pentru că putem evita eroziile solului, păstra umiditatea în sol”.

Printre altele, a fost punctată și necesitatea elaborării unui program de susținere a tinerilor penru ca aceștea să poată dezvolta o afacere aici, acasă, cu atât mai mult cu cât se observă un interes din partea acestora de a se lansa în domeniul horticol.

Gheorghe Gaberi, directorul general ANSA, a anunțat că în decembrie 2017 la Bălți a fost dat în exploatare un laboratoare la care se poate testa inclusiv sănătatea plantelor, cât și analiza solului, calitatea apei. Totodată, în noiembrie 2017, au început lucrările pentru un alt laborator care va activa la Cahul. Aceste laboratoare au fost construite cu suportul partenerilor externi și oferă posibilitatea efecturării testelor necesare pentru dezvoltarea afacerii de succes.

Pe finalul evenimentului, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu Volconivici a precizat că instituția pe care o reprezintă este deschisă pentru colaborare și va analiza minuțios propunerile parvenite din partea producătorilor, iar împreună cu specialiștii vor identifica cele mai potrivite soluții.

„Sper că anul acesta va fi unul bun pentru toți agricultorii. S-au discutat mai multe subiecte, care vor fi analizate, iar referitor la utilizarea apelor, vă pot comunica că și în Ucraina și în România apa subterană se folosește. Intenționăm să invităm specialiști străini care să se expună pe acest subiect. Prin implementarea noilor politici în domeniu, dar și prin parteneriate și negocieri cu partenerii de dezvoltare vom facilita accesul pe piața Uniunii Europene. Totodată, vreau să vă asigur de suport din partea ministerului în activitatea pe care o desfășurați”, a mai spus ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu Volconovici.

Menționăm că, membrii asociației „Moldova Fruct” produc împreună 135 mii tone de mere, 15 mii tone de prune, 1,5 mii tone de cireșe, 3 mii tone de struguri de masă, 1,5 mii tone de piersic și o mie de tone de fructe uscate. Producătorii APEF dispun de 25 de case de ambalare și au capacițăți frigorifice de păstrare a 95 mii tone de fructe.

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here