Fundaţia Est – Europeană (FEE) cu suportul Guvernului Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei realizează Proiectul ”Promovarea siguranței alimentelor in Republica Moldova”. Mai multe detalii despre implementarea proiectului în Republica Moldova pot fi accesate la www.alegesanatos.md 

În cadrul proiectului, în vederea consolidării instrumentelor de protecție a consumatorului se colaborează intens cu serviciile de stat specializate. Recent au fost efectuate anumite modificări legislative ce țin și de competențele instituțiilor de stat de resort. Scopul urmărit de proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative este crearea cadrului legislativ necesar pentru realizarea de către ANSA a noilor atribuţii date în competenţa acestora prin Legea nr. 230 din 23 septembrie 2016, şi anume protecția consumatorilor în domeniul alimentar.

Aceste atribuții au fost preluate de la Agenția pentru Protecția Consumatorilor. Deși noile atribuții au fost transferate, inspectori de la ANSA nu dispun de un pachet de proceduri pentru exercitarea acestor atribuții și nici nu au instruirea necesară pe acest segment.

Mai jos puteți accesa Termenii de Referință pentru acest concurs

Pentru a oferi suport ANSA, FEE va angaja un expert/grup de experți pentru elaborarea procedurilor de control și supraveghere în domeniul protecției consumatorilor în domeniul alimentar și va asigura servicii de instruire.  Termenul de executare a serviciilor de elaborare proceduri este 1 mai – 15 iunie. Serviciile de instruire vor fi prestate în perioada 15-30 iunie 2017.

Obiectivul

  • Pentru buna desfăşurare a Proiectului, persoanele selectate vor presta servicii de elaborare a procedurilor de control și supraveghere în domeniul protecției consumatorilor în domeniul alimentar. Ulterior, în baza procedurilor elaborate, vor fi instruiți inspectorii ANSA responsabili de siguranța alimentelor.
  • Sarcina tehnică pentru acest concurs este compusă din 2 loturi. Fiecare lot presupune diferite tipuri de servicii.
  • Persoanele interesate pot  aplica pentru un lot sau pentru ambele loturi concomitent, în dependenţă de serviciile prestate de fiecare ofertant.

Lot 1

Elaborare pachet de proceduri de control și supraveghere în domeniul protecției consumatorilor în domeniul alimentar

Responsabilități:

Pentru realizarea obiectivului expertul va fi responsabil de elaborarea procedurilor și protocoalelor de acțiune ale inspectorilor ANSA pentru controlul și supravegherea în domeniul protecției consumatorilor în domeniul alimentar, elaborând un ghid de proceduri privind controlul și supravegherea practicilor comerciale în domeniul alimentar.

Lot 2

Elaborare concept și conținut și instruirea inspectorilor ANSA privind pachetul de proceduri de control și supraveghere în domeniul protecției consumatorilor în domeniul alimentar.

FEE va angaja un formator/grup de formatori pentru instruirea instruirea inspectorilor ANSA privind pachetul de proceduri de control și supraveghere în domeniul protecției consumatorilor în domeniul alimentar.

Trainingul vor avea loc în perioada 15-30 iunie 2017.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor este 28 aprilie 2017.

Dosarul va fi trimis la următoarea adresă: Fundaţia Est-Europeană, str. 31 August 1989, nr. 98, MD-2004, Chişinău, Moldova, sau prin email la adresa: [email protected] cu menţiunea „Suport ANSA Lot 1 și/sau Lot 2”.

Pentru informaţii despre activităţile Fundaţiei Est – Europene vă rugăm să accesaţi site-ul www.eef.md .

Nota bene!

  • Doar persoanele selectate vor fi contactate.
  • Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Descarcă documente ataşate.

2 COMENTARII

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here