Cererea de miere ecologică pe piața europeană este constant sporită. Totodată, în anul 2015, aproape toată mierea exportată din Republica Moldova a ajuns în UE, principalele destinații fiind Italia, Germania și Franța. Cantități substanțiale au fost exportate în ultimii ani, crescând de zece ori exporturile, valoarea acestora a atins cifra de 14 milioane de dolari. Un adevărat trend a devenit mierea ecologică, prețul căreia este cu circa 50% mai mare.

În general, pe piața mondială prezintă interes tot mai mare mierea de salcâm și tei și, din ce în ce mai puțin, cea de rapiță și floarea soarelui, mai ales că aceste culturi, exploatate la scară largă, sunt intens tratate cu fel de fel insecticide, pesticide, fungicide. La începutul acestui an, la noi în țară erau 47 de apicultori în perioada de conversie eco, însă numărul acestora s-a redus din cauza unor dificultăți și bariere. La această temă vom reveni ulterior.

Mai multe detalii despre cum puteți deveni un apicultor certificat eco și ce cerințe trebuie să îndeplinească stupina aflați în acest articol.

Există 3 factori ce permit clasificarea produselor apicole drept ecologice:

 • tratamentele aplicate stupilor;
 • calitatea mediului înconjurător;
 • condiţiile de extracţie, prelucrare şi depozitare a produselor apicole.

În cazul în care, un apicultor administrează mai multe stupine aflate în aceeaşi zonă, toate stupinile trebuie să respecte cerinţele producerii ecologice.

*stupină – locul unde se cresc albinele, unde sunt amplasați stupii și toate instalațiile anexe; albinărie, prisacă, stupărie.

Cum este aleasă rasa potrivită de albine

Cel mai important este ca rasa pe care ați ales-o să fie adaptată la condițiile locale, să aibă o vitalitate și rezistență sporită la boli. Este preferabilă utilizarea soiurilor europene de Apis mellifera şi a ecotipurilor lor locale. La noi în țară şi pe unele teritorii învecinate, din timpuri străvechi, s-a format şi s-a instalat albina Apis melifera carpatica. Aceasta și este crescută de apicultorii de la noi din țară, fiind adaptată la condițiile de mediu și, comparativ, rezistentă la boli.

Rasa Carpatică FOTO: renastereastuparitului.com

Coloniile de albine trebuie să fie constituite prin divizarea familiilor de albine sau prin achiziţionarea de roiuri sau stupi cu familii de la unităţile care respectă prevederile Regulamentului pentru implementarea Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică.

Perioada de conversiune la stupii existenţi în unitatea de producţie se realizează doar cu acordul Organismelor de Inspecţie şi Certificare.

Amplasarea stupilor

Apicultorul trebuie să creeze o hartă în care să indice unde sunt amplasați stupii. În cazul în care aceste arii nu sînt identificate, apicultorul este obligat să furnizeze organismelor de inspecţie şi certificare documentele şi justificările necesare, inclusiv analizele care să demonstreze că ariile accesibile coloniilor sale îndeplinesc condiţiile prevăzute în agricultura ecologică, adică nu sunt surse de poluare în raza de 3 km.

FOTO: сельхозпортал.рф

Stupii se amplasează astfel ca: 

 • să garanteze că albinele dispun de surse naturale suficiente de nectar, de secreţii dulci, de polen, precum şi de acces la apă;
 • să garanteze că pe o rază de 3 km sursele de polen şi nectar sînt constituite esenţial din culturi ecologice sau floră spontană;
 • să menţină o distanţă suficientă, de minim 3 km, faţă de toate sursele care pot produce poluare.

În timpul inspecției realizate de organismele de inspecție și certificare, acestea pot identifica surse suplimentare de poluare. Recomandările acestora nu pot fi neglijate, iar stupii trebuie amplasați în locurile ce corespund principiilor agriculturii ecologice.

Ca și în cazul producătorilor de culturi agricole, legumicultorilor sau proprietarilor de ferme eco, apicultorii trebuie să dețină un registru, pe care îl elaborează singur, unde în articolul destinat hrănirii artificiale să indice: tipul produsului, datele, cantităţile şi stupii în care se utilizează.

Ce este interzis în apicultura eco:

 • Distrugerea albinelor din faguri ca metodă asociată de recoltare a produselor apicole;
 • Mutilarea albinelor, cum ar fi retezarea aripilor mătcilor;
 • Distrugerea puietului mascul, excepție fiind limitarea răspândirii bolii Varroa jacobsoni;
 • Utilizarea de repulsivi de sinteză chimică (aceștia sunt, de obicei, utilizați la extragerea mierii pentru a menține la distanță albinele);
 • Extragerea mierii din fagurii care conțin puiet.

Zonele unde sunt amplasați stupii trebuie înregistrate din start, când sunt instalați stupii. Totodată, la deplasarea stupilor în timpul sezonului trebuie informat Organismul de Inspecție și Certificare ales, stabilind un termen de comun acord.

Cerințe față de stupi

Stupii trebuie confecționați din materiale naturale, care nu prezintă risc de contaminare pentru mediul înconjurător sau pentru produsele apicole. În interiorul stupilor se folosesc doar produse naturale ca: propolis, ceară şi uleiuri vegetale sau produse admise în agricultura ecologică pentru dezinfectare sau limitarea răspândirii bolilor.

Acest material este realizat de Agrobiznes în cadrul proiectului „InfOrganic” implementat de Asociația Obștească „Educație pentru Dezvoltare” (AED) cu suportul financiar al Fundației „Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED) din Moldova.

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here