Începând cu 1 februarie, Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură va demara procesul de depunere a cererilor de obținere a subvențiilor din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. În acest context, Agrobiznes a discutat cu directorul interimar al Agenției, Vadim Curmei, care a oferit mai multe detalii despre cum a decurs campania din anul 2018, care au fost cele mai solicitate submăsuri și dacă vor fi operate modificări la Regulamentul de subvenționare în contextul problemelor cu care s-au confruntat, în anul 2018, mai mulți producători agricoli.

Dacă putem face anumite totaluri ale anului 2018, puteți să ne spuneți câți beneficiari de subvenții au fost în anul trecut și cu cât sunt în creștere față de anii precedenți?

„Dacă să facem o retrospectivă a principalelor rezultate pentru anul 2018, putem menționa că AIPA a recepționat un număr record de dosare – 7417, ceea ce este în creștere cu 27% față de anul 2017, sau cu 1584 de dosare mai mult. Valoare totală a investițiilor au atins cifra de peste 1 miliard de lei. Urmare a subvențiilor solicitate, a fost posibilă atragerea investițiilor în sectorul agroindustrial de peste 6 miliarde de lei, sau cu peste 15% mai mult față de investițiile efectuate de producătorii agricoli în anul 2017 (5,2 miliarde lei). Un rezultat îmbucurător al investițiilor este faptul că au fost create 4635 de locuri noi de muncă (dintre care 2946 ocupate de bărbați și 1689 de femei). Astfel, putem constata că subvențiile oferite au generat rezultate care duc la îmbunătățirea condițiilor de muncă, sau suportul oferit de stat încurajează agricultorii să facă investiții în dezvoltarea sectorului. Stabilitatea Fondului național crează confortul agricultorului, care realizând investiții este sigur că poate să beneficieze de suport din partea statului”.

Care a fost cea mai mare subvenție achitată în anul 2018 și pentru ce afacere?

„De menționat că, producătorii agricoli, cu excepția grupurilor de producători beneficiază de subvenții de până la 3 milioane de lei. De acest plafon, în anul 2018, s-au bucurat doar 2 producători agricoli. Cea mai mare sumă achitată de AIPA, în anul 2018, a fost în valoare de 4,5 milioane de lei pentru grupuri de producători, fiind atribuită submăsurii ce cuprinde: construcția caselor de ambalare și frigidere de păstrare a fructelor, strugurilor, legumelor. Doar un singur grup de producători a primit plafonul maxim, iar 5 grupuri de producători au primit subvenții în limitele 4 – 4,5 milioane de lei”.

Care au fost cele mai solicitate măsuri și de ce?

„Cele mai solicitate submăsuri de sprijin parvenite din partea producătorilor agricoli au fost înregistrate în cadrul submăsurilor privind stimularea investițiilor pentru procurarea tehnicii agricole (2255 cereri), precum și stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale și instituțiile financiare nebancare (1890 cereri). Alte submăsuri de sprijin, care de asemenea au avut un grad sporit al numărului de cereri depuse de producătorii agricoli sunt: dezvoltarea plantaților multianuale înființate; diverse echipamente de procesare a fructelor, legumelor, cerealelor, inclusiv carne, lapte, miere de albini; agricultura ecologică, etc. Altă submăsură la fel de solicitată de producătorii agricoli este subvenționarea dobânzii la rata creditelor. Această ne vorbește despre accesibilitatea creditelor ce sunt acordate producătorilor agricoli pentru dezvoltarea sectorului agricol. Ori, creditele accesate de producătorii agricoli sunt orientate spre dezvoltarea agriculturii cu valoarea adăugată și îmbunătățirea nivelului de trai în satele republicii”.

Ținând cont de problemele cu care s-au confruntat, în anul 2018, anumite categorii de producători, intenționează AIPA să opereze modificări la regulamentul de subvenționare?

„Toate propunerile de modificare sau completare a politicii de subvenționare parvenite din partea producătorilor agricoli sunt generalizate de AIPA și înaintate MADRM spre examinare cu includerea ulterioară în Regulamentul de subvenționare. Ultima modificare a Hot. Gov. 455/2017 a fost în septembrie 2018 care a exclus unele impedimente cu care se confruntau producătorii agricoli la depunerea dosarului de subvenționare. Dacă va fi necesar, AIPA va solicita convocarea grupului de lucru la MADMR pentru a analiza propunerile ce parvin din partea producătorilor agricoli. Țin să menționez că, tot ceea ce este legat de comercializarea producției, identificarea noilor piețe de desfacere este nemijlocit responsabilitatea fiecărui producător în parte. Fermierii trebuie să se axeze pe obținerea unei producții de calitate și aceasta ar ajuta la soluționarea problemelor cu care s-au confruntat în anul curent”.

Va continua acordarea subvențiilor în avans?

„În contextul implementării Hot. Gov. 507/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, și în anii următori vor fi acordate subvenții în avans acelor tineri și femei fermieri ce vor să-și inițieze și dezvolte afaceri în sectorul agroindustrial. Prin acest Program se urmărește încurajarea creării întreprinderilor mici, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, crearea locurilor de muncă noi, precum și creșterea investițiilor în tehnologii inovative”.

Când începe campania de recepționare a dosarelor de subvenționare?

„Începând cu 1 februarie 2019, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) va da startul Campaniei de depunere a cererilor de obținere a subvențiilor din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, campanie ce va dura până la 31 octombrie curent”.

Ce acte sunt necesare pentru subvenționarea pe sectoare?

„În anul 2018, AIPA a elaborat Ghidul utilizatorilor de subvenții pentru fiecare submăsură de sprijin – material informativ pentru producătorii agricoli doritori de a depune cerere de solicitare a sprijinului financiar. Acest ghid descrie procedura de depunere a dosarului de subvenționare precum și actele necesare pentru solicitarea sprijinului financiar”.

Actele necesare pentru depunerea dosarului de subvenționare nu s-au modificat, printre cele mai importante sunt:

  • cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru submăsura respectivă;
  • copia de pe certificatul de înregistrare;
  • certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociații profesionale de profil;
  • copia de pe raportul financiar pe anul precedent;
  • copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli;
  • declarația pe propria răspundere;
  • plan de afaceri, precum și alte documente specifice investiției efectuate.

Ce își propune AIPA pentru anul 2019?

„În anul 2019 AIPA va continua implementarea celor două modalități de subvenționare a producătorilor agricoli- subvenționarea clasică și subvenționarea în avans. Totodată, întru îmbunătățirea sistemului de subvenționare va înainta MADRM propuneri de modificare a regulamentului de subvenționare prin dezvoltarea agroturismului (susținerea producătorilor de bere). Dezvoltarea împreună cu AFIR Romania a aplicației CPAC – Catalogul Produselor Alimentare Certificate (aplicație mobilă prin care se permite utilizatorilor să găsească, în timp real, produse alimentare certificate în zona în care se află, precum și detalii complete referitoare la producător și la rețetele utilizate), lista cu producătorii agricoli din Republica Moldova și va elabora în cadrul aplicației un modul privind identificarea și localizarea produselor/serviciilor oferite de aceștia. Vom dezvolta serviciul de depunere online pentru dosarele de subvenționare. Totodată, vom implementa Sistemul de Management al Calității ISO 9001:2015 (AIPA- certificată) și Sistemul de Management Anti-mită, ISO 370001:2017 (urmează a fi certificată), vom dezvolta Sistemul Informațional Registrul Fermierilor și Registrul de Evidență al Parcelelor ce vor permite, din anul 2020, acordarea plăților directe la hectar. Dezvoltarea acestui sistem necesită surse financiare ce încă nu sunt identificate, dar fără implementarea acestui sistem va fi imposibil implementarea noilor scheme de plată. Dezvoltarea hărții interactive cu date statistice din domeniul agricol ce va include datele despre suprafețele și culturile cultivate, suprafețelor plantate cu arbuști fructiferi etc., valoarea investiției, sumele solicitate, frigidere și case de asamblare, ferme zootehnice. Credem noi, că toate aceste date transpuse pe o hartă, vor fi mai solicitate decât un simplu document cu cifre și cuvinte. Harta este un instrument care facilitează transmiterea mesajului și îl face mai accesibil. Harta va cuprinde seturi de date care sunt în acces liber și pot fi folosite de toți doritorii”.

Vă mulțumesc pentru timpul acordat!

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here