‹ adv ›
‹ adv ›
‹ adv ›
duminică, 16 iunie, 2024
26.2 C
Chișinău
‹ adv ›
HomepageȘtiriPeople in Need Moldova anunță concurs de granturi pentru dezvoltarea afacerilor în nordul Moldovei

People in Need Moldova anunță concurs de granturi pentru dezvoltarea afacerilor în nordul Moldovei

‹ adv ›

Comentarii

‹ adv ›

În cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, 2017-2019”, finanțat de către Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat de People in Need Moldova, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord și AO „Pro Cooperare Regională” se anunță concurs de granturi.

Termenul limită pentru aplicare: 25 noiembrie 2018, ora 17:00

Prezentare generală

Deși sectorul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) deține o cotă dominantă în economie, acesta rămâne afectat datorită poziției relativ slabe față de activitățile productive, reducerii accesului la capital, tehnologiei și infrastructurii, dar și adaptabilității la nevoile pieței.

Oferirea granturilor va servi drept unul dintre principalele instrumente de sprijinire și accelerare a afacerilor locale. IMM-urile și asociațiile de afaceri vor avea ocazia să utilizeze acest sprijin financiar pentru a-și crește competitivitatea, a-și implementa planurile de afaceri, ideile inovatoare, pentru a-și extinde producția, pentru a extinde domeniul de activitate, pentru a spori eficiența afacerii lor etc.

Obiectivele proiectului și aspectele prioritare

Obiectivul principal al acestui proiect este sporirea gradului de ocupare a forței de muncă și a competitivității economiei în regiunea de Nord a Republicii Moldova, în special pentru creșterea competitivității IMM-urilor din regiunea respectivă.

În cadrul acestui concurs, scopul principal va fi acordarea de suport financiar IMM-urilor și asociațiilor de afaceri create în cadrul acestui proiect din regiunea de Nord a Republicii Moldova. Apelul este conceput astfel încât să permită sprijinirea și accelerarea IMM-urilor locale din regiune.

Alocarea financiară pentru acest concurs

Suma totală disponibilă în cadrul concursului este de 107 000 EUR. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

‹ adv ›

Suma solicitată în cadrul acestui concurs trebuie să se încadreze între următoarele sume minime și maxime:

 • Suma minimă – 2,000 EUR
 • Suma maximă – 5,000 EUR.

Criterii de eligibilitate

 • Asociațiile de business din zona de Nord a Republicii Moldova, care au fost create în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, 2017-2019”, cu suportul Agenției Cehe pentru Dezvoltare;
 • Membrii asociațiilor de business;
 • Incubatoarele de afaceri;
 • Întreprinderile mici și mijlocii înregistrate în regiunea de Nord a Republicii Moldova;
 • Locul de implementare a proiectului trebuie să fie în regiunea de Nord;
 • Întreprinderile mici și mijlocii cu cel puțin un an de activitate și cu cel puțin un raport financiar prezentat;
 • Întreprinderile mici sau mijlocii fără datorii către instituțiile statului, contribuții sociale și de sănătate, și impozite plătite.

Costuri și activități eligibile

 • Achiziționarea de echipamente și utilaj;
 • Marketing și promovarea companiei;
 • Costurile de certificare și licențiere;
 • Instruirea tehnică a personalului;
 • Îmbunătățirea calității sau a capacității logistice (reparații depozite etc.);
 • Introducerea de inovații în cadrul producției sau funcționării companiei.

Durata: Perioada de implementare a proiectului nu trebuie să depășească 6 luni.

 Costuri eligibile

 • Costurile sunt eligibile dacă sunt necesare pentru procurările menționate mai sus;
 • Cofinanțarea este obligatorie în mărime de 50% din bugetul total al proiectului;
 • Contribuția în natură la costurile de acțiune este permisă în limita a 50% din cofinanțarea totală, restul cofinanțării trebuie să fie financiară (demonstrată prin extrase bancare, contract de împrumut sau de investiții etc.);
 • Contribuția în natură eligibilă pentru acest apel poate fi achiziționată înainte de data publicării acestui apel, dar nu înainte de data de 01.09.2018;
 • Dovada cheltuielilor aferente procurărilor este posibilă numai prin documente oficiale, deductibile din impozite, cum ar fi facturile și documentele de înregistrare în numerar;
 • Suma cheltuielilor indicate în toate documentele trebuie să acopere bugetul total al proiectului, inclusiv cofinanțarea. Dacă suma cheltuielilor va fi mai mică, mărimea granturilor va fi redusă și resursele neutilizate vor fi returnate înapoi donatorului.

 Costuri neeligibile

 • Achitarea creditelor și a dobânzilor;
 • Acoperirea pierderilor sau eventualelor pierderi;
 • Costurile declarate de solicitant și finanțate printr-o altă acțiune, instituție financiară sau donator;
 • Achiziționarea de terenuri sau clădiri, cu excepția cazului în care este necesar pentru punerea în aplicare directă a acțiunii;
 • Salariile sau plata pentru serviciile prestate de persoane fizice, asigurări;
 • Pierderi de curs valutar;
 • Credite acordate pentru persoane terțe.

Modul de aplicare și procedurile aplicației

Pentru a aplica la acest concurs, aplicantul trebuie să:

 • Completeze „Formularul de aplicare” atașat la acest concurs;
 • Transmită Formularul de aplicare, în format PDF, cu toate atașamentele solicitate (mai jos) la următoarea adresă de e-mail: [email protected], până la 25 noiembrie 2018 – 17:00 (ora locală). Aplicațiile depuse după data limită nu vor fi acceptate!!!
 • Atașeze la formularul de aplicare:
 • Actele de înregistrare ale întreprinderii, actele de înregistrare fiscală;
 • Declaraţia veniturilor solicitantului;
 • Raportul financiar (doar pentru SRL);
 • Confirmarea privind lipsa datoriilor faţă de Ministerul Finanţelor şi privind plata contribuţiilor obligatorii în favoarea organizaţiilor de stat (de asigurare socială şi medicală);
 • Autobiografiile reprezentanţilor principali ai solicitantului.

Numărul aplicațiilor

Solicitantul poate trimite numai o singură (1) cerere pentru contribuția financiară în cadrul acestui apel. În cazul înregistrării a mai mult de o cerere de la un solicitant, toate cererile de la același solicitant vor fi respinse.

‹ adv ›

Semnarea Contractului de grant

Evaluarea propunerilor de proiecte va avea loc nu mai târziu de 30.11.2018. Toți câștigătorii concursului de granturi trebuie să fie gata să semneze Contractul de grant timp de 7 zile din data anunțării rezultatelor finale. Granturile sunt alocate în baza propunerilor selectate de către comisia de evaluare, recepționate de la aplicanți. Banii vor fi transferați prin bancă, după ce vor fi semnate contractele de grant.

Procesul de selecție

Vor fi evaluate numai cererile din regiunea de Nord a Republicii Moldova și cu un loc verificabil de implementare în regiune.

‹ adv ›

1 Comentariu

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›