Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) a organizat, joi 7 februarie 2019, masa rotundă cu tematica „Eficiența aplicării tehnologiilor minime de lucrare a solului în Republica Moldova pe modelul rezultatelor obținute de școlile de câmp pentru fermieri în domeniul agriculturii conservative create cu suportul UCIP-IFAD”.

La eveniment au participat reprezentanții școlilor de câmp create cu suportul UCIP IFAD, oameni de știință, experți în domeniul aplicării agriculturii conservative și economie, scopul întâlnirii fiind evaluarea rezultatelor înregistrate în școlile de câmp în anul 2018.

În cadrul Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) au fost instituite 11 scoli de câmp pentru fermieri (ȘCF), zece dintre care practică agricultura conservativă și o școală agricultura ecologică. Scopul proiectului constă în crearea unei rețele de centre de bune practici, în care principiile, abordările și tehnicile agriculturii conservative sunt testate și aplicate într-un mod structurat și comprehensiv. Fiecare școală de câmp dispune de un lot demonstrativ cu aplicarea tehnologiilor de lucrare minimă a solului și un lot martor cu aplicarea tehnologiei tradiționale de lucrare a solului.

Pe parcursul întrunirii au fost prezentate provocările trecerii de la agricultura convențională la cea conservativă, rezultatele evaluării stării de calitate a învelișului de sol și analizei eficienței economice pe loturile demonstrative lucrate în sistemul agriculturii conservative și loturile martor lucrate în mod convențional ale ȘCF. Experții invitați au elaborat un set de recomandări pentru activitatea ȘCF în perioada următoare.

La finalul evenimentului a fost stabilit planul de activitate pentru anul 2019. Astfel, ȘCF vor continua producerea culturilor agricole cu aplicarea sistemului conservativ de agricultură și prestarea serviciilor mecanizate de lucrare minimă a solului fermierilor interesați. De asemenea, ȘCF vor organiza în continuare activitățile de instruire în domeniul agriculturii conservative a fermierilor, UCIP IFAD, la rândul său, urmează să doteze ȘCF cu echipament agrometeorologic.

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here