Fundația Liechtenstein Development Service (LED) din Moldova anunță selectarea prin concurs a unui consultant sau unei companii de consultanță în domeniul economiei și agriculturii.

Management defectuos în Țaul

Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul (CEHTA) este o instituție publică din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Acesta, împreună cu alte instituții similare, întâmpină greutăți în utilizarea eficientă a terenurilor agricole ale stațiunii didactic-experimentale. Astfel, LED din Moldova în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industiei Alimentare a decis realizarea unui studiu mai profund al acestei probleme.

Teren pentru experimente

Astfel, Fundația LED din Moldova în colaborare cu MAIA a decis să realizeze un studiu pentru ca CEHTA Țaul să devină o instituție mai eficientă, care utilizează tehnologii noi didactice și agricole. Terenurile agricole au un potențial enorm pentru ca elevii să fie implicați sistematic în activități ce dezvoltă competențele solicitate pe piața actuală a muncii.

Ce trebui să facă consultantul

Obiectivele contractului: realizării unui studiu cu analiza activității economice a utilizării terenurilor agricole de la Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul (CEHTA).

Sarcini și activități specifice:

Colectarea prin diferite metode, inclusiv participative, cu implicarea mai multor părți interesate a datelor primare și informațiilor pentru anii 2014-2016, despre stațiunea didactică CEHTA Țaul și anume:

  • rezultatele activității economice și indicatorii de performanță;
  • evoluția și structura fondului funciar pe categorii de folosință, analiza modului de utilizare a terenurilor agricole (273 ha de teren arabil, 95 ha de plantații multianuale, 80% din ele fiind cu termen depășit de exploatare);
  • analiza comparativă a performanței economice a stațiunii didactice CEHTA cu indicatorii medii similari din regiune. Analiza factorilor ce influențează performanța economică din ultimii 3 ani (2014-2016), folosind diferențierea relevantă (ex.: pentru tipul de culturi și specii agricole, terenuri, echipamente agricole, alți indicatori etc);
  • identificarea constrângerilor de bază și blocajelor ce cauzează performanța stațiunii didactice;
  • formularea recomandărilor despre îmbunătățarea productivității, luând în considerație obiectivele educaționale ale instituției.

Perioada contractului și planificarea timpului: 15 martie 2017 – 21 iunie 2017
Cerea de aplicare a prestatorului de servicii va conține:

CV-ul cu accentuarea experienței relevante, includerea a 2 referințe a unor cercetări similare realizate;
conceptul și metodologia de cercetare;
oferta financiară detaliată.

Persoanele și firmele de consultanță pot depune dosarele la adresa de email: [email protected], în copie: [email protected] sau direct la sediul Filialei Fundației Liechtenstein Development Service în Moldova (MD-2012 or. Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni nr. 25, oficiul 21, tel. 022 232 239, 221 950) până la 15 martie 2017, orele 14.00.

LED este o fundație privată a Guvernului și societății civile a Principatului Liechtenstein.

Notă: Anunțul detaliat îl puteți descărca de pe www.led.md

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here