Legumele ecologice au devenit din ce în ce mai solicitate pe piața locală și nu doar, dar, cu regret, în Moldova avem o singură întreprindere ce produce legume certificate ecologic. Este o afacere de familie pentru soții Darii, care susțin că nu reușesc să suplinească cererea de pe piața locală. Pentru a cunoaște mai multe despre cum pot fi crescute legumele în sistemul ecologic am realizat acest articol.

Pentru a asigura producerea ecologică a legumelor, fermele legumicole care practică tehnologia convenţională trebuie să parcurgă o perioadă de conversie de minim 2 ani. Această perioadă este indicată de Organismele de Inspecție și Certificare, în dependență de cum a fost exploatat terenul până acum și dacă este sau nu contaminat cu produse nocive.

Legumicultorii pot beneficia de subvenții în perioada de conversie în valoare de:

  • 3 000 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în primul an;
  • 3 500 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în al doilea an.

Asolamentul

Rotația culturilor joacă un rol deosebit în agricultura ecologică. După culturile timpurii se pot cultiva legume cu perioadă scurtă de vegetaţie (salată, spanac) sau plante pentru îngrăşământ verde (trifoi de Alexandria, muştar alb sau măzăriche). Principiul după care sunt selectate culturile ce urmează a fi cultivate sunt reflectate în următoarea diagramă:

Totodată, pot fi cultivate culturi asociate, care se protejează una pe alta în timpul creșterii și dezvoltării. Acestea trebuie să fie cu perioade diferite de maturitate, spre exemplu: cultura secundară trebuie să ajungă repede la maturitatea de consum şi să fie recoltată înainte de a ajunge să stânjenească cultura de bază.

Lucrări importante

Este recomandat ca lucrările adânci ale solului să fie executate fără răsturnarea brazdei și nu mai des de o dată la 3-5 ani. Arătura adâncă se realizează doar la rădăcinoase (30cm). După aceasta se executa nivelarea terenului. Primăvara se realizează pregătirea patului germinativ în ziua sau cu o zi înainte de semănat, plantat cu freza, grape sau cultivator. Pe parcursul sezonului se lucrează solul cu motosapa sau prășitoarea.

Prășitoare, FOTO: carzz.ro

Semănatul și plantatul

În agricultura ecologică este admisă utilizarea semințelor ce au fost produse respectând principiile agriculturii organice. Astfel, acestea pot fi procurate din magazine specializate sau din cadrul gospodăriilor ce produc semințe de legume eco.

Fertilizarea

Sunt admise doar îngrășăminte de origine organică. Astfel, puteți utiliza gunoiul de grajd, compostul, mranița, îngrășămintele verzi sau îngrășămintele foliare bio, ce sunt acceptate în agricultura ecologică.

Atenție! Nu este admisă introducerea în sol a gunoiului de grajd, paielor sau alte îngrășăminte organice în stare proaspătă. Acestea blochează azotul solubil utilizat de microorganisme. Gunoiul de grajd trebuie introdus cu 1-2 ani înainte de semănatul legumelor, toamna, sub arătură.

Producătorii mai utilizează în acest scop maceratul de urzică (urzică+apă în proporție de 1:10 fermentată timp de 5-10 zile). Totodată, aceștia încorporează resturile vegetale rămase în sol de la culturile precedente, cu condiția ca acestea să nu fie atacate de boli.

FOTO: popescumarian.ro

Combatere buruieni

Principala măsură este folosirea îngrăşămintelor verzi, acoperirea (mulcirea) şi aerarea solului fără întoarcerea brazdelor. Totodată, este foarte important de a cosi, tăia sau smulge buruienile înainte de a forma seminţe şi utilizarea acestora ca mulci şi la compostare, fără a mai afecta grav viaţa organismelor din sol cu substanţe chimice, dar şi a consumatorilor umani şi animali.

Pentru a preveni apariția buruienilor sunt utilizate metodele:

Pentru a combate buruienile sunt aplicate măsurile:

  • prășitul manual, cât și cu sapa mecanică;
  • discuiri repetate;
  • mulcirea solului;
  • arderea semințelor de buruieni și introducerea cenușii în sol nu permit acestora să se dezvolte;
  • pentru a combate buruienile: pirul gros, volbura, pirul târâtor sunt recomandate arăturile adânci;
  • pentru terenurile puternic infestate este recomandată semănarea cerealelor păioase;
  • dacă aveți câmpul infestat cu volbură, este recomandat de a semăna doi ani la rând soia, aceasta distruge buruiană în proporție de 70-100%.

Irigare

Este recomandată irigarea prin picurare. Plantele trebuie irigate în dependență de vârsta lor, astfel, legumele tinere necesită mai puțină apă, iar o plantă dezvoltată mai multă. Este importantă calitatea apei pentru irigare, aceasta trebuie să aibă un conținut redus de sodium și clor. Nu este permis de a lăsa frunzele ude peste noapte, astfel planta se poate îmbolnăvi.

Despre principalele metode de combatere a bolilor și dăunătorilor la legume prin metode ecologice revenim în curând cu un articol.

Sursă selectivă material: Tehnologii ecologice de cultivare a legumelor, Sebastian Brumă

Acest material este realizat de Agrobiznes în cadrul proiectului „InfOrganic” implementat de Asociația Obștească „Educație pentru Dezvoltare” (AED) cu suportul financiar al Fundației „Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED) din Moldova.

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here