Federatia Nationala a Agricultorilor „AGROinform”  anunța concurs de selectare a unei companii de consultanta/consultant pentru realizarea studiului de analiza a necesitatilor de instruire ale organizatiilor societatii civile din sectorul agricol, in vederea consolidarii capacitatii acestora de a  participa la dialogul public politic.

Dialogul politic  înglobează toate formele de negociere si consultare, precum si schimbul de informații intre reprezentanții statului si societatea civila, la diferite etape de elaborare si implementare a politicilor

Studiul are ca obiective analiza necesitaților, capacitații, cunoștințelor organizațiilor societății civile din sectorul agricol in ceea ce privește participarea la dialogul politic; de a analiza modul in care organizațiile  societății civile se pot implica pe sectoare specifice in cadrul dialogului politic; de a formula recomandări pentru ulterioarele programe de instruire

Grupul ținta:

 • Organizațiile din domeniul agricol ce activează la nivel național (3 uniuni/ federații) , regional (30 de organizații)
 • Oameni de afaceri din mediul rural, grupurile de acțiune locala si liderii acestora (30 de grupuri de acțiune locala)
 • Organizații din sectorul agricol reprezentate de femei
 • Reprezentanți ai autorităților locale, și reprezentanți ai instituțiilor de stat relevante ( AIPA, ANSA, Ministerul de Economie, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare)

Metodologia aplicata:

 • Analiza tendințelor in domeniul dialogalului public politic
 • Realizarea focus grupurilor
 • Interviuri cu persoane cheie
 • Interviuri si observații.

Studiul va oferi informația de baza pentru  a elabora programul de instruire pentru organizațiile societății civile din domeniul agricol, ce activează la nivel național, regional si local in vederea sporirii capacitații acestora de a  participa pro activ la dialogul public politic si de monitorizare, evaluare a Strategie de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural din Moldova, 2014-2020, precum si a suportului oferit de ENPARD

Calificarea și experiența necesară pentru executarea contractului:

 • Experiență în efectuarea cercetărilor si studiilor la nivel național și regional;
 • Experiență de asistenta a  organizațiilor societății civile va constitui un avantaj;
 • Capacitați de analiza, sinteza  a datelor cantitative si calitative,  formularea in baza lor  de recomandări si concluzii
 • Experiența in realizarea  cercetărilor sociologice, va constitui un avantaj.

Termenul limită de prezentare a ofertei: 25 aprilie 2017, ora 16:00.

Perioada de contractare: 08 Mai –  14 Iulie 2017

Oferta tehnică (metodologia, activități, CV echipa) și cea financiară vor fi transmise la adresa de email: [email protected]

Studiul este realizat in cadrul proiectului „Facilitating active engagement of the civil society actors in the agro-rural policy”  Contracting Authority: European Commission

 

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here