‹ adv ›
‹ adv ›
‹ adv ›
duminică, 16 iunie, 2024
20.2 C
Chișinău
‹ adv ›
HomepageAnaliticaSistemele de încălzire pe biomasă, soluții economice pentru încălzirea serelor

Sistemele de încălzire pe biomasă, soluții economice pentru încălzirea serelor

‹ adv ›

Comentarii

‹ adv ›

Deşi instalaţiile moderne de încălzire pe bază de lemn au costuri de achiziţie semnificativ mai mari decât centralele tradiţionale pe păcură sau gaz, ele prezintă câteva avantaje majore, iar cheltuielile se amorti­zează mult mai repede.

Preţul scăzut şi previzibil al combustibilului

Centralele pe lemn se răscumpără cu atât mai repede, cu cât necesarul de căldură este mai ridicat. Fie pentru încălzirea serelor de producere a răsadului sau a serelor de producere, profitaţi de cheltuieli minime de încălzire, la preţuri previzibile, ce nu depind de crizele din alte zone ale lumii. Mai mult decât atât, în multe cazuri există posibilitatea de a obţine subvenţii la procurarea cazanelor. Costurile combustibililor sunt cu cca. 50 de procente mai scăzute decât pentru încălzirea comparabilă cu pă­cură (motorină) sau gaz.

Avantaje ecologice

Chiar dacă alegerea dv. se bazează doar pe mo­tive economice, aduceţi totodată şi o contribuţie semnificativă la protecţia mediului înconjurător: în întregul lanţ de procese biomasa reduce emisia de C02 comparativ cu emisia din arderea moto­rinei.

 • Biomasa este o sursă inovatoare de energie, care se regenerează practic sub ochii noştri. Disponibilitatea sa este sigură în caz de cri­ză, nu generează costuri mari de transport şi nu cauzează catastrofe ecologice.
 • Biomasa asigură locuri de muncă locale, beneficii economice în regi­unea dv. şi reduce dependenţa de importuri.
 • Biomasa este baza energiei viitorului deoarece este C02-neutru, ast­fel se degajă prin ardere doar acea cantitate de C02, care anterior a fost absorbită din aer prin fotosinteză.
FOTO: gruponovelec.com

Accesul facil la combustibili

Fie sub formă de rumeguş, talaş, resturi de lemn, coajă, sau alţi com­bustibili biogeni, biomasa este uşor de procurat. Chiar şi combustibilii cu umiditate ridicată, depozitaţi în aer liber, nu prezintă o problemă pen­tru instalaţiile termice moderne. Aproape oriunde în ţară, biomasa este disponibilă regional, fără a necesita costuri ridicate de transport.

Ce trebuie să luaţi în considerare la alegerea unei instalaţii de în­călzire cu biomasă?

 • Puterea nominală este adecvată necesităţii dvs de căldură? Instalaţii-le greşit dimensionate au un randament scăzut şi o durată mai scurtă de viaţă.
 • În ce măsură puteţi asigura o calitate constantă a combustibilului? Urmăriţi ca instalaţia să fie desti­nată unui larg spectru de combustibili şi să aibă un reglaj automat de compensare.
 • Gândiţi-vă că în zonele fierbinţi ale cazanului se creează condiţii care solicită extrem materialul. De aceea întrebaţi care sunt dimensiunile perete­lui de şamotă, grosimile materialelor şi posibilita­tea de înlocuire a pieselor. Soluţiile costisitoare nu sunt întotdeauna şi durabile.
 • Arderea biomasei diferă esenţial de cea a com­bustibililor fosili. Unii producători au acumulat mulţi ani de experienţă. De aceea cereţi să vi se prezinte instalaţii de referinţă şi discutaţi cu co­mercianţii.

Din punct de vedere al combustibilului folosit cen­tralele termice pe baza de biomasă le putem clasifi­ca după cum urmează:

 • Centrale termice pe bază de paie balotate;
 • Centrale termice pe bază de brichete;
 • Centrale termice pe bază de pelete;
 • Centrale termice combinate (brichete și pelete).

Sistemele de ardere a biomasei sunt disponibile într-o gamă vastă de echipamente care variază în funcție de modalitățile de injectare a biocombustibi­lului și a aerului, de concepția camerei de ardere și a grătarelor, de tipul de schimbător de căldură și de natura sistemului de tratare a emisiilor de gaz și de cenuși. Cu excepția centralelor foarte mari de încăl­zire, sistemele de ardere a biomasei pot fi clasate în trei categorii generale, în funcție de capacitatea sis­temului de alimentare:

‹ adv ›
 • Sisteme mici cu alimentare manuală (50-280 kW): sisteme, in general cuptoare exterioare, ca­re ard bucăți de lemn si utilizează apa calda pen­tru a distribui căldura.
 • Sisteme mici cu alimentare automatizata (50-500 kW): sisteme care utilizează biocombustibil în particule și care au un sistem de ardere în două faze (adică cu o camera de ardere secundara) și un încălzitor pentru apa calda cu tuburi (adică un tub care transporta gazele calde de emisie prin apa care trebuie încălzita).
 • Sisteme intermediare de alimentare (400 kW și peste): sisteme care utilizează un sistem de ali­mentare cu particule de biomasa integral auto­matizat si care e dotat de obicei cu un sistem de ardere cu grătar, fix sau mobil, și cu un încălzitor cu tuburi integrat sau juxtapus, pentru a încălzi apa.

În continuare prezentăm două exemple de centrale pe biomasă.

1. Centrală de energie termică cu peleți din biomasă

 1. Ușă camera de ardere;
 2. Arzător cu duze pentru aer;
 3. Cenușar;
 4. Grilaj pentru in­trare aer;
 5. Ventilator gaze de ardere;
 6. Aprinzător elec­tric
 7. Transportator melcat pentru alimentarea cu combustibil;
 8. Rezervor com­bustibil.

 

‹ adv ›

Acest tip de instalații sunt potrivite pentru o utilizare continuă, datorită posibilităților de alimentare auto­matizată cu combustibil.

2. Centrală de energie termică cu resturi lemnoase cu grătar înclinat

 1. Ciclon;
 2. Transportator melcat pentru evacuarea cenușii;
 3. Grătar mobil;
 4. Ventilator pentru alimentarea cu aer;
 5. Transportator melcat pentru alimentarea cu com­bustibil;
 6. Ventilator pentru alimentarea cu aer secundar;
 7. Zona schimbătorului de căldură;
 8. Schimbător de căldură.

 

© Buletin inovaţional pentru producătorii de legume editat de către Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED).

‹ adv ›

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›