Cultivarea florii-soarelui este un proces ce necesită un volum mare de muncă: floarea soarelui este o cultură tehnică ce „sărăcește” intens solul, cu influențe negative asupra culturilor semănate ulterior, prin rotație, este o cultură ce solicită elemente nutritive și necesită o abordare competentă în toate tipurile de prelucrare.

Buruienile constituie o problemă colosală pentru cultura florii-soarelui; se înregistrează o scădere a randamentelor câmpurilor contaminate/infestate cu până la 20-25%, randamentul de ulei fiind redus până la 40%. Remarcăm faptul că nu există foarte multe erbicide pentru această cultură: majoritatea preparatelor propuse fie au o „nișă” îngustă, fie sunt concepute împotriva unor anumite specii de buruieni de exemplu, graminicide.

O problemă actuală, cu influențe negative pentru floarea soarelui o prezintă parazitul lupoaia (Orobanche cumana). În ciuda tuturor măsurilor preventive și de carantină, această plantă se răspândește cu mare viteză în toate zonele țării. Semințele de lupoaie se pot găsi în repaus vegetativ timp de 8-10 ani, tolerează foarte bine condițiile nefavorabile și încep să crească numai atunci când rădăcinile de floarea-soarelui secretă anumite substanțe. Specia parazită se atașează de rădăcini și extrage din ele apa și substanțele nutritive, prin urmare, randamentul productivității și al conținutului de ulei, chiar și în soiurile foarte productive, sunt reduse la 40%.

Lupta cu această plantă parazită, în rotația culturilor moderne, este foarte dificilă, chiar și hibrizii rezistenți, după câțiva ani, sunt afectați de noi forme ale acestei buruieni. Prin urmare, controlul chimic rămâne o metodă sigură de combatere a lupoaiei în cultura de floarea-soarelui. Totuși, trebuie luat în considerare faptul că există o protecție specifică a acestei culturi cu erbicide. Acest sistem include rezistența la imidazolinone a hibrizilor de floarea soarelui, astfel încât prelucrarea poate fi efectuată în timpul sezonului de vegetație, controlând în același timp apariția buruienilor dicotiledonate și graminee.

Întreprinderea «Щелково Агрохим» propune soluția proprie, optimă în rezolvarea acestei probleme stringente. Compania a dezvoltat un erbicid nou, actual – Hermes, OD. În compoziția sa intră două substanțe active: Imazamox, 38 g/l +Quizalofop-P-etil, 50 g/l. Forma preparativă unică a preparatului – o dispersie în ulei (OD-oil dispersion) – oferă următoarele avantaje:

  • dispune de o eficiență înaltă împotriva buruienilor dicotiledonate anuale și unele multianuale/perene, precum și împotriva unor buruieni monocotiledonate anuale și multianuale/perene;
  • dizolvă stratul ceros al cuticulelor frunzelor și îmbunătățește, semnificativ, absorbția erbicidului de către buruieni;
  • particulele de substanță activă, din emulsia de ulei, aflate într-o stare fin dispersată, furnizează cei mai buni indicatori de stabilitate și omogenitate a soluției pulverizate, ceea ce permite penetrarea profundă a preparatului;
  • rezistent la spălarea prin ploaie.

În cadrul bio-laboratoarelor secției tehnic-tiințifice a întreprinderii «Щелково Агрохим», acest erbicid a fost supus cercetărilor suplimentare – infestarea florii-soarelui cu lupoaie, în instalații de carantină (Fig.1).

Fig. 1 Influența erbicidului Hermes, OD asupra lupoaiei

Preparatul a prezentat activitate erbicidă împotriva acestui parazit periculos. În varianta de control, buruiana a crescut bine și s-a dezvoltat, a trecut toate etapele dezvoltării – de la înflorire până la formarea de semințe mature. În cea de-a doua variantă, în care s-a produs prelucrarea cu erbicidul Hermes, OD la o rată de 1,0 l / ha, creșterea parazitului a încetinit considerabil, buruiana nu a înflorit și nu a putut finaliza complet dezvoltarea și formarea de semințe. Astfel, Hermes, OD poate fi recomandat ca un erbicid, capabil să controleze un astfel de parazit periculos ca lupoaia.

Un alt studiu, a urmărit determinarea posibilei manifestări a fito-toxicității preparatului. Pentru aceasta, au fost create condiții severe, nefavorabile (temperaturi înalte și umiditate scăzută). Prelucrarea florii- soarelui a fost efectuată cu erbicidul Hermes, OD și Etalon (imazamox 33 g / l + imazapyr 15 g / l). Rezultatele s-au bazat pe datele luate în considerație după a 31-a zi de tratament (Fig.2).

Fig. 2. Influența erbicidelor asupra culturii, în condiții severe, nefavorabile (bio-laboratorul întreprinderii «Щелково Агрохим»)

În condiții de temperaturi înalte și în lipsa precipitațiilor, toate plantele, fără excepție, și-au încetinit creșterea și dezvoltarea, totuși, un decalaj mai sever în creștere s-a observat odata cu utilizarea unui erbicid de referință/etalon. Hermes, OD a reținut foarte nesemnificativ creșterea florii soarelui, în ambele cazuri, frunzele au arătat clar pete clorotice, care au dispărut atunci când s-au creat, din nou, condiții optime. Rezultatele experimentelor au demonstrat că în cazul culturilor medii-târzii și târzii a hibrizilor de floarea soarelui, apariția factorilor de stres în combinație cu tratamentele erbicide ajută la reducerea randamentului culturii. Erbicidul Hermes, OD după cum se vede din experimente, acționează mai ușor asupra culturii și nu afectează negativ dezvoltarea plantelor.

Totodată, datorită ingredientelor active, din diferite clase, care se completează perfect una pe alta, Hermes, OD suprimă o gamă largă de buruieni, inclusiv ierburi anuale și perene (pir târâtor – Elymus repens; mohor înalt – Echinochloa crus-galli; Alopecurus spp.; Poa spp., etc.), precum și un șir de dicotiledonate greu de îndepărtat (susai –Sonchus arvensis; lipicioasă – Galium aparine; Euphorbia spp.; teișor – Abutilon theophrasti, etc.).

În timpul testelor înregistrate, s-a obținut o bună eficiență biologică. Unul dintre aceste experimente a fost efectuat în regiunea Astrahani, pe culturile unui hibrid de floarea soarelui (rezistent la imidazolinone) NK Neoma.

Schema experimentului: Tabela 1

Variantele experimentului

Norme de administrare

1. Hermes,OD

0,9 l/ha

2. Hermes,OD

1,0 l/ha

3. Euro–Lightning, SL

1,0 l/ha

4. Euro–Lightning, SL

1,2 l/ha

5. Martor

Contaminarea inițială a suprafeței experimentale a fost foarte mare. Numărul de buruieni înainte de introducerea preparatelor a constituit în medie 130,3 exemplar/m2. La începutul tratamentului, masa principală a plantulelor de buruieni se afla în faza de 1-2 spre 3-4 frunze.

Plantele de floarea soarelui, până la prelucrare, reușiseră să formeze 4-5 frunze adevărate, erau bine dezvoltate, densitatea și starea lor îndeplinind cerințele agro-tehnice. Dezvoltarea florii soarelui înainte și după prelucrare a avut loc în conformitate cu particularitățile sale biologice.

Utilizarea erbicidelor a avut un efect semnificativ asupra parcelelor infestate cu buruieni anuale. Astfel, la 30 de zile de experiment, numărul de plantule-buruieni în parcele de control a constituit 129,0 exemplar/m2, în timp ce în variantele prelucrate, numărul acestora era de 26-66 exemplar/m2 (Fig.3).

Fig. 3. Influența erbicidului Hermes, OD asupra infestării generale a culturii de floarea-soarelui (regiunea Astrahani, 2012).

Pieirea buruienilor pe fundalul erbicidului studiat a atins valori ce variau de la 64,3 până la 80,0%, în funcție de dozele de aplicare ale preparatului. Eficiența Etalon-ului (51,8-67,0%) a fost sub eficacitatea erbicidului Hermes, OD.

După 45 de zile de la introducerea erbicidului, acțiunea preparatului, practic, nu s-a schimbat. Masa buruienilor, de asemenea, s-a diminuat sub acțiunea erbicidului (Fig.4).

Fig.4. Diminuarea masei (% față de varianta de control), regiunea Astrahani, 2012. ОДС – однолетние двудольные сорняки/ buruieni dicotiledonate anuale; ОЗС – однолетние злаковые сорняки/ buruieni monocotiledonate anuale; МЗС – многолетние злаковые сорняки/ buruieni monocotiledonate perene.

După cum se observă în Fig.4, ambele preparate diminuează masa buruienilor. Cu toate acestea, eficiența erbicidului Hermes, OD a fost puțin mai mare, contra tuturor grupelor de buruieni. Astfel, împotriva buruienilor dicotiledonate anuale, eficiența a constituit 68,9-78,0% în diverse variante, cu utilizarea preparatului Hermes în doză de 0,9 și 1,0 l/ha, respectiv. Totodată, diminuarea masei în varianta cu utilizarea Etalon-ului, a constituit 46,9 și 72,5%. Hermes, OD a demonstrat o înaltă eficiență biologică, în comparație cu preparatele analoage.

Utilizarea erbicidului Hermes, OD a permis o protecție efectivă a culturilor de floarea-soarelui. O cantitate mai mare de producție a fost recoltată de pe sectoarele în care s-a utilizat erbicidele. Surplusul, comparat cu varianta de martor, a constituit cu preparatul Hermes, OD – 740 și 1000 kg/ha, cu Etalon – 540 și 850 kg/ha, respectiv.

Rezultate bune le-a prezentat preparatul în condițiile regiunii Samara, pe câmpurile de producere. Tratamentul la floarea-soarelui a fost realizat cu preparatul Hermes, OD la o norma de 1,0 l / ha. Eficiența erbicidului s-a manifestat deja din a șaptea zi, în ziua a 15-17 s-a înregistrat stoparea creșterii buruienilor, iar după 45 de zile, cea mai mare parte a buruienilor au pierit.

Concluzii

Noul, unicul erbicid Hermes, OD a demonstrat pe culturile de floarea-soarelui o eficacitate biologică ridicată împotriva tuturor grupelor de buruieni, inclusiv asupra monocotiledonatelor perene, iar utilizarea sa a redus, în mod semnificativ, infestarea, permițând creșterea randamentului culturilor, în diferite zone climatice ale Rusiei.

Atât în condiții de laborator, cât și în condiții de teren s-a demonstrat: preparatul Hermes, OD influențează negativ creșterea și dezvoltarea parazitului lupoaia, ceea ce determină utilizarea acestui preparat în regiuni cunoscute ca areale vechi, de prezență îndelungată a parazitului dat. Cu toate acestea, consecințele asupra culturilor, apărute ulterior, prin asolament, se diminuează semnificativ: sfecla poate fi cultivată după 16 luni; legumele – după 10 luni; gramineele – 4 luni. O prioritate a erbicidului Hermes, OD față de cele analoage, de la alți producători, o prezintă faptul că lipsesc consecințele asupra culturilor de boboase.

Mai multe detalii găsiți aici.

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here